Nog zeven magere jaren voor vrouwen in bestuursraden?

donderdag 3 maart 2011 – (Marleen De Geest) – De discussie over quota voor vrouwelijke vertegenwoordiging in raden van bestuur is dan uiteindelijk beslecht. Beursgenoteerde bedrijven hebben nog zeven jaar de tijd om er werk van te maken maar dan wordt het menens en moet een derde van de bestuursraden vrouwelijk zijn. Het bedrijfsleven is niet blij met de expliciete druk.

Geheel toevallig maar wel precies een week voor de Internationale Vrouwendag op 8 maart keurde de commissie Handelsrecht in de Kamer een wettekst over de veelbesproken vrouwenquota goed. De voltallige Kamer moet wel nog binnen de twee weken instemmen met de wettekst. Die verplicht beursgenoteerde ondernemingen en overheidsbedrijven om het aantal vrouwelijke leden van hun bestuursraden tot minstens een derde uit te breiden.
Overheidsbedrijven zijn vanwege hun voorbeeldfunctie als eerste aan de beurt en moeten al in 2012 een derde vrouwelijke bestuursleden in huis hebben.

Beursgenoteerde bedrijven krijgen zes jaar de tijd om aan de nieuwe norm te voldoen. Als het dan nog niet is gelukt moet iedere nieuwe benoeming wel degelijk een vrouw zijn tot het quotum is bereikt. Blijft het streefdoel van een derde vrouwen dan nog uit dan zit er in het zevende jaar niets anders op dan een heel nieuwe bestuursraad te kiezen waarin het quotum wordt gerespecteerd. Deze wet geldt niet voor niet-beursgenoteerde bedrijven.

Momenteel vormt het EPWN (European Professional Women’s Network) de bron voor cijfers over vrouwen in de raden van bestuur van de 334 Europese bedrijven met de grootste beurswaarden. In 2010 bedraagt het aandeel vrouwen in de betrokken bestuursraden van de negen Belgische bedrijven slechts goed elf procent, lager dan in de andere zeventien Europese landen waarover cijfers beschikbaar zijn en het aandeel vrouwen op gemiddeld 11,7 procent ligt.
In de bestuursraden van de Bel 20-bedrijven komt het gemiddeld aandeel vrouwen in bestuursraden uit op 8,5 procent. Vijf van de Bel 20-bedrijven tellen zelfs geen enkele vrouw in hun raden van bestuur. Overheidsbedrijf Belgacom doet het dan weer opvallend goed met 35,7 procent vrouwen bestuursorgaan.

De bedrijfswereld zelf is tegen de inmenging in zijn beleid en beweert het idee van een meer evenwichtige verdeling over vrouwen en mannen van de mandaten zeker genegen te zijn. Het is een kwestie van tijd en van vrouwen met de juiste ervaring vinden.

Maar misschien is het juist de tegenstand van de ‘traditionele’ bestuurders die de vraag naar de criteria voor deze functie oproept en naar de intrigerende sfeer in de bestuurskamer.

Lees ook: Veertig procent vrouwen aan top van Franse bedrijven in 2017

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply