Veelzijdige verantwoordelijkheid maakt vrouwen optimistisch

woensdag 15 juni 2011 – (mdg) – Externe druk is niet altijd negatief. Vrouwen worden er zelfs optimistisch van, zo leert een Franse enquête. De druk hangt immers samen met de interventiemogelijkheden en de impact die vrouwen zichzelf toedichten in onze complexe samenleving.

Terwijl vrouwen zich professioneel realiseren, bewaren ze de aandacht en zorg voor anderen. Mannen zien hun verantwoordelijkheid dan weer iets vaker vanuit de financiële invalshoek. Bijna een kwart van de mannen wil meer geld verdienen tegen 17 procent van de vrouwen.

De cijfers komen uit een telefonische enquête bij vierhonderd vrouwen en vierhonderd mannen tussen 25 en zeventig jaar. Ze werd door marktonderzoeksbureau CSA uitgevoerd in opdracht van vrouwensite Terrafemina en verzekeringsmaatschappij Generali France.

Voor zowel vrouwen als mannen, respectievelijk 47 en 42 procent, opent de toekomst van hun kinderen de lijst van prioriteiten. De eigen toekomst vormt voor 18 procent van de vrouwen en 22 procent van de mannen een gewichtige zorg. Een bevredigend gevoelsleven leiden is voor bijna een op vijf vrouwen belangrijk en voor 16 procent van de mannen. Slechts voor 12 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen vormt professioneel slagen een prioriteit.

Op een schaal van nul tot tien geven vrouwen zichzelf gemiddeld een acht voor de manier waarop ze zich realiseren binnen hun familie, bij mannen is dat 7,7. Op vlak van werk hebben vrouwen dan weer een achterstand, ze halen maar 5,8 voor wat betreft zelfverwerkelijking in de job tegen 6,1 bij de mannen.

Globaal gezien ligt het welbevinden van vrouwen iets voor op dat van mannen, 7,3 tegen 7,1. Ook geeft 73 procent van de vrouwen aan optimistisch te zijn tegen 68 procent van de mannen. Het meest vertrouwen in de toekomst hebben vrouwen die in een koppel leven en kinderen hebben.

De vele verantwoordelijkheden van vrouwen zetten druk op hen, zo bevestigen Véronique Morali (Terrafemina) et Marie-Louise Antoni (Generali). Maar ze worden er niet moedeloos van, integendeel. Vrouwen putten vertrouwen uit het feit dat ze een scharnierfunctie vervullen tussen generaties en dus een impact hebben op de samenleving van morgen. Mannen identificeren zich nog in grotere mate met hun werk en soms hangt daar een negatieve connotatie aan vast. Meer familiale verantwoordelijkheden zouden hen vast ook gelukkiger maken, aldus de Morali en Antoni.

, ,

Nog geen reacties

Leave a Reply