Economische crisis zorgt voor daling fertiliteitsratio in rijke landen

dinsdag 5 juli 2011 – (Marleen De Geest) – De laatste jaren steeg het geboortecijfer gestaag in de rijke landen. De financiële crisis zorgde voor een ombuiging van de recente trend. In Vlaanderen evenwel werden bijna 70.000 baby’s geboren, een record aantal sinds 24 jaar.

Vorig jaar werden in Vlaanderen bijna 70.000 kindjes geboren, het hoogste cijfer sinds het Centrum voor Perinatale Epidemiologie cijfers bijhoudt.
Lang voor die tijd en voor anticonceptie goed was geïntegreerd lagen geboortecijfers natuurlijk hoger. In 1964 bijvoorbeeld kreeg Vlaanderen er 98.000 baby’s bij. Daarna zette een gestage daling in en de laatste jaren werd weer een lichte toename van het geboortecijfer genoteerd.
Vorig jaar situeerde een derde van alle geboorten zich in de provincie Antwerpen, ook West-Vlaanderen en Vlaams Brabant lieten een lichte stijging zien. In Limburg en Oost-Vlaanderen bleef het aantal geboorten constant.
Vrouwen krijgen hun eerste kindje gemiddeld op 28,3 jaar. Twee jaar geleden was dat nog 26,3 jaar. Er zijn meer vrouwen van veertig en ouder die een eerste kindje krijgen terwijl het aantal tienermoeders daalt.

Vlaanderen staat met zijn groeiend geboortecijfer in contrast met andere rijke regio’s en landen. In het Verenigd Koninkrijk laten vooral Engeland en Wales een daling van het geboortecijfer zien. Ook in de Verenigde Staten worden minder kinderen geboren en in Spanje en Letland daalt het aantal geboorten het meest uitgesproken.
Daarmee komt een eind aan de lichte stijging van de fertiliteitsratio die in 26 van de 27 EU-landen werd opgetekend, aldus een studie van het Weens Instituut voor Demografie in samenwerking met het ‘International Institute for Applied Systems’.

De economische crisis wordt gezien als oorzaak van het dalend aantal geboorten. Vooral jonge professionele vrouwen vrezen voor hun financiële toekomst als ze zwanger worden. Hoogopgeleide vrouwen volgen dan ook de uitstelstrategie, vooral wanneer ze nog kinderloos zijn. Lager opgeleide vrouwen daarentegen kiezen juist in economisch onzekere tijden voor meer kinderen.
Eerdere crisissen duurden te kort om een lange termijn effect na te laten. Het meest recente financieel debacle was wel degelijk heftig genoeg om ook in de toekomst sporen te trekken.

,

Nog geen reacties

Leave a Reply