Jonge Britse vrouwen hebben hoger uurloon dan jonge mannen

woensdag 5 oktober 2011 – (Marleen De Geest) – Britse jonge vrouwen hebben een iets hoger beroepsinkomen per uur dan de jonge mannen, een historische trendbreuk maar de loonkloof blijft voorlopig bestaan.

Brits onderzoek naar de loonkloof kwam tot de bevinding dat in de leeftijdscategorie van 22 tot 29 jaar vrouwen een gemiddeld uurloon hebben dat iets boven de tien pond uitstijgt terwijl mannen van dezelfde leeftijd net iets minder dan tien pond per uur verdienen.

De onderzoekers stellen dat het lang heeft geduurd voor de grotere participatie van vrouwen aan hoger en universitair onderwijs en de betere resultaten die ze er behalen zich op de werkvloer vertaalden.
Maar gezien de vaststelling slechts voor de jongere leeftijdscategorie geldt zal het nog generaties duren voor de loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers helemaal wordt overbrugd.

Toch opperen de onderzoekers dat de resultaten jonge koppels wel aan het denken mag zetten over wie het grootste aandeel in de zorgtaken zal opnemen eenmaal er kinderen komen. Gezien het potentieel van de vrouw om meer te verdienen, is het misschien aangewezen dat zij in elk geval voltijds blijft werken na een eventuele geboorte.

Begin dit jaar meldde de Studiedienst van de Vlaamse Regering dat ook Vlaamse vrouwen tussen 25 en veertig een iets hoger uurloon hebben dan mannen van dezelfde leeftijd. De betere opleiding van jonge vrouwen resulteert eindelijk in tewerkstelling in stabielere sectoren, hogere functies en zelf kiezen de vrouwen voor een loopbaan zonder veel onderbrekingen.

Voor werknemers jonger dan 25 en ouder dan veertig blijft de traditionele loonkloof wel bestaan. Bovendien ligt het gemiddeld maandloon van mannen nog steeds hoger.

Bron: The Independent

Nog geen reacties

Leave a Reply