Het vrouwenpensioen, een onprettige verrassing

woensdag 5 oktober 2011 – (Marleen De Geest) – Meer dan mannen drijven vrouwen mee op grote gebeurtenissen in hun leven. Met een uitbreidend gezin beslissen ze bijvoorbeeld vaak minder te gaan werken. Aan het eind van hun beroepsleven wacht hen een verschrompeld pensioentje.

Vrouwen beseffen niet altijd welke impact hun keuzes hebben op hun pensioen. De druk om een jong gezin met voltijds werk te combineren blijft zwaar. Dan is de verleiding groot om professioneel wat gas terug te nemen en deeltijds te gaan werken of de loopbaan zelfs te onderbreken. Maar het comfort daarvan krijgen vrouwen, en ook mannen, niet ongestraft. Het pensioen wordt berekend op basis van de duur van de actieve carrière, alle gaten die daar in vallen laten ook hun sporen na in het maandelijks bedrag dat mensen op pensioengerechtigde leeftijd ontvangen.

Tot vandaag zijn het overwegend vrouwen die besluiten om minder te werken. De gemiddelde loopbaan van vrouwen bedraagt 31 jaar tegen 42 jaar bij de mannen. Bovendien liggen de lonen van vrouwen gemiddeld lager dan die van mannen.

Een vrouw met een loopbaan van 31 jaar als werkneemster met een gemiddeld brutoloon van 2.242 euro per maand ontvangt vandaag een maandelijks pensioen van 927 euro. Een man met een (zo goed als) volledige loopbaan van 42 jaar als werknemer ontvangt een pensioen van 1.629 euro (voor een brutoloon van 2.909 euro per maand).

De pensioenverzekeraar Delta Lloyd wil vrouwen attent maken op hun financiële kwetsbaarheid op latere leeftijd. Voor de sensibiliseringscampagne worden twee vrouwen gezocht, een Nederlandstalige en een Franstalige, die gedurende de maanden november en december uitsluitend moeten leven van het gemiddeld maandelijks pensioen voor vrouwen, namelijk 927 euro. Zij moeten de kosten van het dagelijks leven dekken, deelnemen aan sociale activiteiten en de feestdagen voorbereiden. Aan het eind van die ervaring ontvangen de vrouwen elk 11.124 euro of het bedrag van een jaar gemiddeld pensioen voor vrouwen.

De kandidaturen worden door een jury beoordeeld waarin onder meer Miet Smet, ambassadrice van de campagne, zetelt en Françoise Goffinet van het Instituut voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen.

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply