Vrouwenquota leveren al resultaat op

woensdag 23 november 2011 – (Marleen De Geest) – Recent werd in diverse Europese landen, na de nodige discussie, besloten om quota voor vrouwen in bestuursraden in te voeren. De resultaten ervan liggen nu al op tafel, aldus ‘Corporate Women Directors International’. Op basis van de Fortune 200 lijst haalt ons continent een goede zestien procent vrouwelijke vertegenwoordiging als gemiddelde.

Economische macht van vrouwen is positief voor de economie, bedrijven halen een hogere performantie wanneer meer vrouwen er een leidinggevende positie in nemen en meer vrouwen in het bestuur zijn vertegenwoordigd, aldus ‘Corporate Women Directors International’ (CWDI). Die vaststelling heeft overheden er zeker toe aangezet om via quota bedrijven onder druk te zetten om vrouwen aan het beleid te laten participeren. De keerzijde is dat vrouwen nu regelrecht voor de uitdaging van de financiële crisis staan en er impact op hebben.Het glazen plafond beweegt wel degelijk, stelt het CWDI, en dat heeft vooral met Europa te maken. Globaal gezien groeide het aantal vrouwelijke zitjes in bestuursraden van 10.4 procent in 2004 naar 13.8 procent in 2011, dit berekend op basis van bedrijven opgenomen in de Fortune 200 ranglijst.
Noorwegen kent quota vanaf 2003, België, Frankrijk, IJsland, Italië, Nederland en Spanje volgden.
Landen die quota toepassen hebben een hogere deelname van vrouwen aan het toporgaan dan landen zonder quota, respectievelijk 16.1 procent tegen 13.8 procent.

Verenigde Staten vallen stil

Frankrijk kent de meest spectaculaire stijging. Sinds de quota in oktober 2010 in de wetgeving zijn opgenomen, heeft het land nu al 20.1 procent vrouwen in bestuursraden. Het streefdoel was veertig procent over zes jaar met een tussentijdse doelstelling van een vijfde vrouwen na drie jaar. Als het dan toch moet dan liever meteen, lijkt men in Frankrijk te hebben gedacht.
Daarmee volgt onze zuiderbuur de Verenigde staten, een kampioen als het gaat om deelname van vrouwen aan de economische macht, op de voet. De grootste bedrijven hebben er een 20.8 procent vrouwen in bestuursraden. Sinds 2004 groeide het vrouwelijk aandeel slechts aan met 3.3 procent, het CWDI vreest dan ook dat de inclusie van vrouwen in de Verenigde Staten stil valt.

Ook in Azië, en dan vooral in China, beweegt er wat. Acht procent van de grootste bedrijven heeft een of geen vrouw in de bestuursraad. Maar een organisatie als de ‘Bank of China’ bijvoorbeeld scoort dan weer met 28.6 procent. In Japan ging het vrouwelijk aandeel licht achteruit, van 2.36 procent in 2009 naar 1.8 procent in 2011. In Zuid Korea zijn totaal geen vrouwen te bekennen in de hoogste rangen van de grootste bedrijven.
Wat het aantal topmanagers betreft, heeft globaal een derde van de Fortune bedrijven drie of meer vrouwelijke directeurs. In Frankrijk is dat 62 procent van de bedrijven, in de Verenigde Staten 42,4 procent. Zelfs in een autobedrijf als General Motors zijn vier van de elf directeurs vrouwen.

Op basis van de Fortune lijst komt het CWDI tot iets positievere bevindingen dan bijvoorbeeld de cijfers van het European Professional Women’s Network waarin België uitkomt op een vrouwelijke participatie aan bestuursraden van 11.1 procent in de negen topbedrijven.

2011 CWDI Report: WOMEN DIRECTORS OF THE FORTUNE GLOBAL 200 – Belgium

, , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply