Internationale Dag van de Man

Ze hebben een punt, de mannen. Met alle aandacht die vrouwen voor hun problemen vragen, lijkt het alsof mannen hun wereld naar hun hand kunnen zetten. Op Internationale Mannendag willen ze  het man zijn wel vieren maar tegelijk een aantal genderongelijkheden vanuit hun perspectief aankaarten.

Al heel lang hadden sommige mannen het moeilijk met het feit dat er wel een Dag van de Vrouw bestond zonder een tegenwicht voor de man. Sinds 1999 is dit onrecht uit de wereld en wordt op 19 november de Internationale Dag van de Man gevierd.

Een opvallende eigenschap van mannen is kracht maar die is dubbel. Aan de ene kant wordt er vaak ingezoomd op de negatieve uitstraling en zelfs de destructieve kant die eraan vast zit. Aan de andere kant worden mannen omwille van hun kracht en vaardigheden uitgestuurd voor hulp. Of in het slechtste geval naar oorlogen waarvan anderen dan zij hebben beslist ze te voeren.

De stichters van de Internationale Dag van de Man vinden dat de dienstbaarheid van mannen aan de samenleving wel eens extra mag worden belicht.

Een ander programmapunt van de Internationale Dag van de Man is gezondheid en veiligheid. Tijdens zijn leven loopt een man aanzienlijk meer risico’s dan een vrouw. Mannen hebben een lagere levensverwachting dan vrouwen, ze vinden moeilijker de weg naar hulp bij psychische nood en het geweld tegen mannen lijkt minder verontwaardiging op te roepen. Toch is het zo dat tien procent van de mannen slachtoffer is van partnergeweld, tegen vijftien procent van de vrouwen. Mannen zijn nog meer dan vrouwen geneigd om de feiten onder de mat te vegen.

Vaders onmisbaar

Net als vrouwen vinden mannen het belangrijk om een veelzijdig leven te leiden. Ze verdragen het niet langer dat hun werk hun relationeel leven wegdrukt. Daarom vragen ze meer aandacht voor hun rol als vader. Voor vaders is een specifieke taak weggelegd bij de opvoeding die moeders niet kunnen invullen. En vaders zijn onmisbaar wanneer opgroeiende jongens zich een beeld vormen over hoe het is om man te worden en te zijn. In die context wensen mannen dat betekenisvolle  rolmodellen op de voorgrond komen.

In Brussel organiseert het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op de Internationale Dag van de Man een colloquium: ‘Mijn papa is op het werk’. Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven.

Het human resources management kan niet meer voorbijgaan aan de dubbele rol die zowel vrouwen als mannen spelen. Het evenwicht tussen het werk- en gezinsleven heeft een rechtstreeks effect op het welzijn en de individuele prestaties van de werknemer en op de goede werking van het bedrijf. Er bestaan in ons land maatregelen om werk en ouderschap te combineren maar ze worden hoofdzakelijk door vrouwen benut. Zo worden drie op de vier ouderschapsverloven door vrouwen opgenomen en bijna 45 procent van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover 9,4 procent van de mannen. Toch zijn de vaders steeds vaker vragende partij om meer te investeren in de begeleiding van hun kinderen en betrokken te zijn bij hun dagelijks leven.

Hoe kunnen organisaties, in het perspectief van een corporate gender diversity en de bevordering van de werkgelegenheid van mannen en vrouwen, beter rekening houden met het ouderschap. En dat vanuit het oogpunt van de mannelijke werknemers? Wat is de inzet, welke zijn de remmen, wat gaat goed en wat wordt reeds in de bedrijven toegepast, zijn vragen waarvoor een antwoord wordt gezocht op de studiedag op initiatief van Monica De Coninck, minister van werk en Philippe Courard, staatssecretaris voor sociale zaken en gezinnen.

Internationale Dag van de Man

Conferentie ‘Mijn papa is op het werk. Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven’

, ,

Nog geen reacties

Leave a Reply