Hoogtijd!

De komende Vrouwendag speelt zich af aan zee en wel bij hoogtij(d). Zoals wel meer mensen vinden de organisatoren dat we met z’n allen de verkeerde kant opgaan, zowel economisch als ecologisch, en dat vrouwen daar maar al te vaak een zware rekening voor betalen. Het is hoog tijd om het roer om te gooien en daarbij inspiratie bij het feministisch gedachtegoed te zoeken.

Bij alle economische debacles zijn vrouwen met hun onderbroken loopbanen, deeltijds werk en lagere lonen extra kwetsbaar. Om de situatie te keren, worden besparingen, langer en harder werken en helaas ook het afbouwen van sociale rechten als eerste oplossingen naar voor geschoven.

Met andere woorden, steeds worden dezelfde middelen ingezet die wel eens een averechts effect zouden kunnen hebben.

De Vrouwendag denkt dat we eerder een andere wereld moeten creëren met meer gelijkheid en  duurzaamheid.

De grote ongelijkheden wereldwijd tussen vrouwen en mannen, armen en rijken, Zuid en Noord, vormen niet de enige bekommernis op de Vrouwendag. Ook de milieuschade en de klimaat-verandering veroorzaakt door het huidige economische systeem, zetten aan om van koers te veranderen.

Solidariteit

Deze Vrouwendag laat inspirerende stemmen aan het woord over alternatieven en over de inbreng van het feminisme daarin. Het antwoord op de huidige problemen vertrekt van concepten als solidariteit, gelijkheid, duurzaamheid  en emancipatie en vertaalt die naar investeringen in kwaliteitsvolle collectieve diensten, het herverdelen van middelen via fiscaliteit en sociale zekerheid, een grondig herdenken van de relatie tussen betaalde en onbetaalde arbeid. Met als bijkomende uitdaging ervoor te zorgen dat een nieuwe samenleving de bestaande ongelijkheden op basis van geslacht, afkomst, klasse en seksuele geaardheid niet overneemt, maar wegwerkt.

Blikvangers uit het programma:

– Lezing van Sandra Ezquerra, een Spaanse sociologe en activiste, over de impact van de crisis in Spanje op vrouwen en de rol van het feminisme in de Spaanse protestbeweging

– Debat met Monica De Coninck (federaal Minister van Werk), Ilse Laurijssen (onderzoekster VUB), Ann Demeulemeester (voorzitster Verenigde Verenigingen) en Kitty Roggeman (VOK) over de bijdrage van het feminisme aan alternatieve antwoorden op de crisis

– Levensverhalen van sterke vrouwen: gewone vrouwen en vrouwen met een sterke band met de zee

– Een standenmarkt en workshop over kleine en grote ideeën voor verandering waarmee u zelf aan de slag kan

– Een intiem concert met Frans chanson van de Oostendse Christine Pire

– Theater 36 met een stuk waarin 36 absurde en humoristische levenslijnen van vrouwen verweven zijn

En afsluitend een concert van het Oostendse jazzcombo Or jazz’em

De 41ste Vrouwendag is een organisatie van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) in samenwerking met de stad Oostende, de Provincie West-Vlaanderen en het Vrouwendagplatform met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De Vrouwendag heeft plaats op 11 november van 10.30-20.00 uur in het Casino Kursaal te Oostende. Wie een weekendje aan zee doorbrengt, kan inleidende activiteiten meepikken.

Info: www.vrouwendag.be; vrouwendag@amazone.be; tel.: 02/229.38.73

, ,

Nog geen reacties

Leave a Reply