Database voor vrouwen in bestuursraden voor handen

Minstens veertig procent vrouwen in bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven tegen 2020, Europees commissaris voor justitie en mensenrechten, Viviane Reding wil er een verplichting van maken. Uitgerekend op dit moment wordt in ons land een netwerk van vrouwen gestart die in aanmerking komen om een taak in een bestuursraad op te nemen.

Jaarlijks groeit het aantal vrouwen aan de top van bedrijven met een schamele 0,6 procent aan. In dit tempo duurt het nog vijftig jaar voor doelstelling van veertig procent vrouwen in bestuursraden wordt gehaald. Momenteel is er in een gemiddeld Europees bedrijf slechts een vrouw op tien bestuursleden en zowat dertig procent van de bedrijven heeft helemaal geen vrouwen aan de top. In België is het aandeel van vrouwen in bestuursraden zowat vijftien procent.
De Luxemburgse vice voorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Justitie en Mensenrechten Viviane Reding houdt de bedachtzame aanpak voor bekeken en wil van de veertig procent vrouwen een verplichting maken.
Europese beursgenoteerde bedrijven moeten tegen 2020 veertig procent vrouwen in hun bestuursraden hebben, zo niet riskeren ze boetes te krijgen of subsidies te missen. Als het voorstel doorheen het Europees Parlement raakt en door de lidstaten wordt goedgekeurd, wordt de Belgische regeling om tegen 2016 bestuursraden voor een derde uit vrouwen te laten bestaan doorkruist.

Female Board Pool

Het argument van bedrijven en organisaties dat te weinig capabele vrouwen voor handen zijn om in besuursraden te zetelen, vervalt nu de Female Board Pool Belgium tot stand komt. Het is een database en netwerk voor vrouwelijk leiderschap in Europese bestuursraden. Het professionele netwerk richt zich naar alle vrouwen die in aanmerking komen om in bestuursraden van bedrijven, publieke organisaties of ngo’s met hoofdkwartier in Brussel te zetelen. Het wordt een internationaal netwerk dat de culturele en taaldiversiteit van de Brusselse hoofdstad weerspiegelt.

Vrouwen met en zonder ervaring in een bestuursraad maar met de nodige kwalificaties kunnen er elkaar treffen en een mentor-trainee relatie aangaan. Bedrijven en organisaties kunnen uit de profielen putten. Het geheel wordt met academisch onderzoek en materiaal van de Zwitserse universiteit ST Gallen gestoffeerd. St Gallen publiceerde eerder al een lijst met 3500 vrouwen die het juiste profiel hebben om in een bestuursraad te zitten.

Het netwerk wordt op 24 september a.s. in het theater op de het Brusselse Martelarenplein gelanceerd en is een initiatief van Cleverland in samenwerking met het Center for Corporate Governance van St Gallen University, het European Professional Women’s Network/Brussels en ASTIA.

Meer informatie

,

Nog geen reacties

Leave a Reply