Prille seks, niet noodzakelijk een slechte ervaring

Misschien kijken sommige ouders een tikkeltje bezorgd tegen het begin van de zomermaanden en de lokkende vrijheid voor jongeren aan. Het straatbeeld getuigt ervan, onder bomen, op bankjes, in portieken staan jonge koppeltjes. Wat zullen ze deze zomer ontdekken? Een recente studie van Sensoa in samenwerking met de Universiteit van Gent toont aan dat geslachtsgemeenschap op prille leeftijd niet noodzakelijk een negatieve ervaring hoeft te vormen.

Jonge meisjes en jongens, kinderen nog haast, die al een seksuele ervaring achter de rug hebben worden wel eens als een probleemgroep gezien. Het idee is dat ze onmogelijk vrijwillig tot geslachtsgemeenschap hebben kunnen besluiten en het dus niet anders kan dan dat ze er tot over hun oren spijt van hebben.

Studenten psychologie van de universiteit van Gent namen diepte-interviews af van 24 jongeren die al op hun veertiende of zelfs jonger geslachtsgemeenschap hadden. Een adviescomité van jongeren hielp de resultaten interpreteren. De studie verliep in samenwerking met Sensoa en past in het project Sexual Awareness for Europe, een onderzoek met subsidies van de Europese Unie.

Veertien jaar is wel heel jong voor een eerste seksuele ervaring, gemiddeld gaan Vlaamse jongens en meisjes daartoe over tussen hun zestiende en zeventiende jaar. Tegen de tijd dat ze achttien zijn heeft de helft geslachtsgemeenschap gehad.

Eerst denken, dan doen

De resultaten wat de prille seksualiteitsbeleving betreft zijn behoorlijk genuanceerd. Bij een aantal van de jongeren zat de ervaring in de context van een ‘vaste’ relatie. In het geval ze er goed over hadden nagedacht en ook wisten waarom ze seksueel contact wensten, hadden ze daarover geen spijt. Een relatie met de seksuele partner blijkt voor jongeren, en daarin verschillen ze niet gek veel van volwassenen, bij te dragen aan de zingeving van de seksualiteit.

Anderen die zich op een of andere manier toch onder druk voelden gezet, beoordeelden hun relatie  minder positief evenals het seksueel contact. Ze misten in elk geval de vaardigheden om zich af te vragen of ze klaar waren voor seks.

Ook diegenen die een one night stand hadden, buiten een relatie om, betreurden dat. Nog anderen keken neutraal tegen de ervaring aan.

Cruciaal blijkt de vraag of jongeren er een vrije beslissing van kunnen maken.

De bevraagde jongeren evenals het adviescomité stelden dat daarvoor wel de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar moet zijn. Sommige jongeren stelden dat de seksuele voorlichting te laat kwam en bovendien geen antwoord op al hun vragen gaf omdat ze tot de biologische aspecten van geslachtsgemeenschap beperkt bleef.

Voor vragen rond seksualiteit: www.sensoa.be

, , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply