Vierde maand ouderschapsverlof is een feit

dinsdag 12 juni 2012 – (hm) – Voortaan kan elke werknemer in België het equivalent van vier maanden ouderschapsverlof opnemen voor elk kind jonger dan 12. Dat is een maand extra. Een koppel met drie kinderen kan zich zo organiseren, dat tien jaar lang altijd één van de twee een vrije dag per week heeft.

Toch eerst dit: de RVA-uitkering voor de vierde maand krijgt de vader of moeder enkel voor een kind dat geboren of geadopteerd werd na 8 maart 2012.

Het ouderschapsverlof is ontzettend populair. Aan het begin van het vorige decennium deden jaarlijks 8000 ouders er een beroep op, in 2010 was dat 52.000. Het aantal vaders dat ouderschapsverlof opnam, vermenigvuldigde met een factor 30.

Opsplitsen

De vader of moeder kan het verlof voltijds aanvragen, of spreiden over een langere periode: acht maanden halftijds (desgewenst opgedeeld in afzonderlijke periodes van twee of vier maanden) of 20 maanden lang één dag per werkweek (desgewenst opgesplitst in periodes van 5 maanden of een veelvoud daarvan)

Theoretisch opent dat een heleboel mogelijkheden. Een koppel dat drie kinderen wil, en de crèchekosten wil beperken, bijv., kan gedurende zes jaar het bevallingsverlof en het ouderschapsverlof zo combineren dat ze 40% van de crèchekosten uitsparen. Gewoon door na elk bevallingsverlof elk 4/5 te werken en niet dezelfde vrije dag te kiezen.

Het is afwachten wat dit zal meebrengen voor de ondernemingen. Omdat er bij ons al zoveel zgn. themaverloven bestaan, stonden de Belgische werkgevers niet te springen voor de verlenging van het ouderschapsverlof. Afwezigheden verstoren de normale werking van een bedrijf, en dat geldt vooral voor kmo’s. Maar België moest een kaderovereenkomst van de Europese sociale partners uitvoeren.

Tijdens het ouderschapsverlof moet de werkgever geen loon betalen. De werknemer krijgt van de RVA een maandelijkse uitkering van 693,20 euro voor een voltijdse onderbreking.

Aangepast werkrooster

Mits de aanvraag te doen uiterlijk drie weken voor de ouderschapsperiode afloopt, kan de werknemer ook een aangepaste arbeidsregeling of aangepast werkrooster vragen voor de eerste zes maanden die volgen op het ouderschapsverlof. De werkgever kan het verzoek afwijzen; hij moet zijn beslissing wel motiveren.

, ,

Nog geen reacties

Leave a Reply