Bedrijven willen meer deeltijds werkende moeders aanwerven

woensdag 6 januari 2010 – (Marleen De Geest) – Wereldwijd heeft 44 procent van de ondernemingen in de komende twee jaar het voornemen om moeders aan te werven die na hun zwangerschapsverlof deeltijds wensen te werken. Terwijl bij ons de trend is om de zorg voor het gezin precies evenrediger tussen de partners te verdelen.

België situeert zich onder het mondiaal gemiddelde met 28 procent. En dat is misschien maar goed ook. Bij ons wordt de aandacht getrokken op de nefaste invloed van deeltijds werk op de pensioenopbouw van de werknemer in kwestie.

Vrouwen die systematisch voor deeltijds werk kiezen, zetten zichzelf dan ook in een financieel kwetsbare positie, vooral wanneer de relatie op termijn in het gedrang komt. De oplossing voor de combinatie van privéleven en baan zou eerder worden gezocht in het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden tussen de partners.
Internationaal gezien is het zo dat grote bedrijven zich meer geneigd tonen om deeltijds werkende moeders te rekruteren: 77 procent van bedrijven met meer dan duizend werknemers zou de intentie hebben tegen 39 procent van bedrijven met 250 tot 999 werknemers.

Ook is er een verschil naargelang de sectoren: in productieomgevingen willen bedrijven naar vijftig procent deeltijds werkende moeders, in ICT ondernemingen is dat slechts vijftien procent.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Regus Business Tracker bij 11.000 respondenten in dertien landen.

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply