Rust voor zwangere carrièrevrouwen

donderdag 4 maart 2010 – (Marleen De Geest) – Zwangere carrièrevrouwen beperken best stress en doen er goed aan veel te rusten. Dat zegt de Nederlandse professor Koos van der Velden. Hem werd gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken van het perinataal sterftecijfer dat in Nederland hoger is dan in andere Europese landen.

Niet alleen tijdens de eerste drie maanden horen zwangere carrièrevrouwen het rustig aan te doen, zo luidt de aanbeveling van Koos van der Velden, hoogleraar public health aan het Nijmeegse UMC St. Radboud. Hij leidde de stuurgroep die in opdracht van de overheid onderzoek deed naar de reden waarom in Nederland meer baby’s vlak voor, tijdens of net na de geboorte overlijden dan in andere Europese landen.

Volgens van der Velden wees recent onderzoek uit dat ongeboren kinderen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap schade ondervinden wanneer de moeder teveel stress doormaakt. Ook na die periode is het slecht voor de ontwikkeling van de foetus.

Overigens vindt de hoogleraar het zestienweken durend zwangerschapsverlof in Nederland aan de krappe kant. Carrièrevrouwen die eerder terugkeren, adviseert hij ‘zich goed te realiseren wat ze doen’.

België

Bij ons doet de Leuvense professor psychologie Bea Van den Bergh al decennia onderzoek in het domein. Ook zij stelde de schadelijkheid van angst en stress vast. Tussen de achtste en vierentwintigste week van de zwangerschap worden de neuronen in de hersenen van de foetus ontwikkeld. Stress bij de moeder kan dan een negatieve invloed uitoefenen en zo het latere gedrag van het kind beïnvloeden.

Van den Bergh pleit voor relaxatie en cognitieve herprogramering door de zwangere vrouw. Toch wil ze zwangere vrouwen geen extra stress bezorgen: wat tolerantie en omgang met stress betreft, verschillen mensen van elkaar. Stress tijdens de zwangerschap veroorzaakt niet noodzakelijk latere gedragsproblemen bij het kind en ook de opvoeding van het kind speelt haar rol. Anderzijds benadrukt ze dat het om een maatschappelijk probleem gaat dat niet enkel op de individuele zwangere vrouw mag worden afgewenteld.

Precies over deze kwestie ging het gisteren in een gesprek van de krant De Morgen met Meyrem Almaci en Tinne Van der Straeten, twee zwangere kamerleden van Groen!. Zij menen dat politica’s, en politici, ook de tijd moeten nemen om hun kinderen te zien opgroeien en dat de omgeving hen daarbij moet ondersteunen. Van hun kant vinden zij het belangrijk dat ze de samenleving het juiste signaal geven: ,,Het is belangrijk dat vrouwen met een voorbeeldfunctie hun zwangerchapsverlof opnemen, net om te vermijden dat andere vrouwen gedwongen worden op hun moederschapsrust te beknibbelen”, aldus Tinne Van der straeten.

Campuskrant – Stress tijdens zwangerschap is even slecht als roken

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply