Jump 2010

donderdag 4 maart 2010 – (Marleen De Geest) – ‘De buitengewone impact van vrouwen op de economie!’ Daarover gaat de vierde editie van Jump. Het gereputeerd Brits weekblad ‘The Economist’ onthulde in januari wat het betekent wanneer vrouwen meer dan vijftig procent van de actieve bevolking uitmaken en het forum Jump maakt het tastbaar voor iedere individuele vrouw.

Jump, het jaarlijkse forum voor vrouwen, en mannen die het belang van hun werk inzien, heeft het over de groeiende impact van vrouwen op de economie. In de westerse landen is het nu een feit dat ze meer dan de helft van de actieve bevolking uitmaken. En in de dertig OESO landen vormen ze al de meerderheid van de jonge universitairen.

De grotere participatie van vrouwen is zonder meer de belangrijkste sociale verandering na de tweede wereldoorlog en zorgde voor de grootste economische groei. Mochten in België vrouwen evenveel arbeidsuren presteren als mannen dan zou het BNP met dertien procent stijgen ofwel een toename kennen van 2.500 euro per persoon en per jaar.

Quota

Dat vrouwen een meerderheid uitmaken, betekent niet dat vrouwen en mannen gelijk over de arbeidsmarkt zijn verdeeld. Een aandachtspunt van Jump vormt dan ook het gering aantal vrouwen die op het directieniveau van ondernemingen zijn terug te vinden. Ook in dat perspectief stelt een van de conferenties van het vrouwenforum de vraag of quota voor deelname van vrouwen aan bestuursraden zinvol zijn.

Een resolutie werd gestemd over minimaal dertig procent vrouwen in de bestuursraden van regionale en gewestelijke openbare instellingen. Kamerlid Sabine De Béthune vraagt een zelfde quotum vrouwen voor de bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven en ontving al de steun van minister van werkgelegenheid Joëlle Milquet.

Thema’s

Ook over het loonverschil van ongeveer twaalf procent tussen vrouwen en mannen, te wijten aan de tewerkstelling in andere sectoren en de niet gender neutrale functieclassificaties, wil Jump het hebben. De bijeenkomst gaat er evenmin aan voorbij dat de work life balance nog steeds moeilijker is te realiseren voor vrouwen dan voor mannen.
Workshops op Jump gaan recht op hun doel af: ‘op zoek naar uw echte talenten en professionele bestemming’, ‘strategisch leiderschap’ en ‘in alle omstandigheden rustig en vertrouwend blijven’, zijn slechts enkele thema’s.

Jump haalde specialisten in gender en economie in huis: Avivah Wittenberg Cox is auteur van ‘Why Women Mean Business?’ en heeft het als primeur over haar nieuwe titel ‘How women Mean Business?’ In beide boeken analyseert ze het verband tussen de participatie van vrouwen en de performantie van de bedrijven.

Mirella Visser schreef ‘De zijderoute naar de top.’ Daarin maakt ze komaf met het idee van meritocratie dat bij vrouwen nog steeds de hoofdrol speelt. Netwerken en zichtbaarheid geven aan uw werk wordt naarmate men hogerop gaat steeds belangrijker.

Jump heeft plaats op 29 april in Hotel Brussels Airport Van der Valk Diegem. Meer info op

http://www.forumjump.eu

, , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply