Vrouwen moeten harder knokken dan mannen

donderdag 29 april 2010 – (Marleen De Geest) – Ogenschijnlijk floreren vrouwen op de arbeidsmarkt. Het Jump Forum voor vrouwen dat vandaag plaats heeft, staat in het teken van de toenemende impact van vrouwen op het economisch leven. Toch sluimert er nog onvrede bij de vrouwen in kwestie, dat blijkt uit een eerste onderzoek door An De Jonghe, zaakvoerder van TrendQ, voor het boek ‘Meisjes die met Lego spelen’ dat later verschijnt.

Uit een eerste onderzoek door An De Jonghe, zaakvoerder van TrendQ, voor het boek ‘Meisjes die met Lego spelen’ dat later verschijnt, blijkt dat vrouwen hun professionele situatie nog niet als optimaal ervaren. Zeshonderd Belgische en Nederlandse vrouwen vulden de enquête van De Jonghe in.

Vrouwen moeten meer gedreven zijn dan mannen om zich beroepshalve te handhaven, 64 procent van hen vindt namelijk dat ze in hun sector harder moeten knokken dan hun mannelijke collega’s. Ze moeten zich meer inzetten willen ze ernstig worden genomen, wat neerkomt op extra taken op zich nemen. De conclusie is dan ook dat ze nog steeds minder verdienen voor hetzelfde werk. En collega’s nemen wel eens in de plaats van de vrouwen de beslissing of een opdracht iets voor hen is of niet, gewoon op basis van het feit dat vrouwen voor kinderen moeten zorgen.
Bijna een derde van de vrouwen mist de nodige steun van het management. Goed een kwart stoot op tegenstand van collega’s en zegt niet over een mentor of rolmodel te beschikken.

Nochtans vormt voor 46 procent van de vrouwen de combinatie van het werk met het gezin de grootste hinderpaal voor de uitbouw van de loopbaan. Dat ligt in mindere mate aan de partner, slechts dertien procent vindt dat die haar onvoldoende helpt en steunt.

Vrouwen hebben meestal, 89 procent, een groot respect voor andere vrouwen die een typisch mannelijk beroep uitoefenen.

Wat quota betreft staan vrouwen voor een dilemma. Enerzijds menen ze dat er weinig of geen vooruitgang meer wordt geboekt en er misschien een doorbraak moet worden geforceerd. Anderzijds vrezen ze dat ze in het geval van quota niet om de juiste redenen aan het beleid kunnen deelnemen.

, , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply