Rode vlag voor grensoverschrijdend seksueel gedrag

maandag 17 mei 2010 – (Marleen De Geest) – Kinderen en jongeren lopen niet met een bocht om het hoofdstuk seksualiteit heen. Hun experimenteergedrag is heel aanvaardbaar. Steeds vaker evenwel wordt grensoverschrijdend seksueel gedrag gesignaleerd door ouders en professionelen die met kinderen en jongeren omgaan. De vraag is dan ‘waar ligt de grens en wat te doen’? Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid geeft met het ‘vlaggensysteem’ hierop een antwoord.

Seksueel experimenteergedrag van kinderen en jongeren is van alle tijden, hoewel volwassenen vroeger deden alsof seksualiteit niet bestond en al helemaal niet voor heel jonge mensen. Simpel, maar niet langer vol te houden want de samenleving staat bol van seksuele inhouden.

Kinderen en jongeren pikken al vroeg beelden en inhouden op, wat kan verklaren waarom ze ook meer grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen, aldus Sensoa. Dat laatste is althans wat ouders en professionelen signaleren, zij kwalificeren het seksueel gedrag van jonge mensen steeds vaker als ‘zorgwekkend’ of ‘extreem’.
Instellingen, jeugdbewegingen en scholen zitten dan ook wel eens met de handen in het haar. Immers, ze dragen wel de verantwoordelijkheid maar bezitten niet altijd de knowhow om met ongewenst gedrag om te gaan. Sensoa komt hen tegemoet met het zogenaamde vlaggensysteem.

Seksueel gedrag wordt volgens een aantal criteria beoordeeld. Gebeurt het met wederzijdse toestemming, vrijwillig en op basis van gelijkwaardigheid, houdt het gelijke tred met de ontwikkeling van het kind, is het gepast in de context en blijft het zelfrespect van het kind bewaard?

Naarmate grenzen zijn overschreden wordt een groene, gele, rode of zwarte vlag gehanteerd. Groen staat voor aanvaarding van het gedrag waardoor er ook ruimte voor wordt gecreëerd, bij geel geldt een waarschuwing en bij rood een verbod. Bij zwarte vlag is de daad zo ernstig dat er een straf moet op volgen.

Het vlaggensysteem biedt het voordeel dat er een kader ontstaat waarbinnen kinderen en jongeren ook veilig seksueel kunnen ontwikkelen. Er is houvast om een gedrag aanvaardbaar te noemen of om vast te stellen dat het niet kan worden getolereerd. Het systeem is gebaseerd op uitvoerig internationaal wetenschappelijk onderzoek en diverse andere landen overwegen om het in te voeren.

Het vlaggensysteem is samengebracht op een cd-rom. Ook voor ouders die vragen hebben bij het seksueel gedrag van hun kinderen is een brochure in voorbereiding. Inmiddels is alle informatie verkrijgbaar via www.sensoa.be

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply