Glazen plafond realiteit voor twee op drie vrouwen

donderdag 27 mei 2010 – (Marleen De Geest) – Twee op drie vrouwen beweren onzacht met het glazen plafond in aanraking te komen maar de werkgevers merken het nauwelijks. Dat zegt Tempo-Team na een bevraging van achthonderd mensen.

Over perceptie kan gediscussieerd worden, wat voor de ene glashelder is valt voor de ander in het wazig domein van de inbeelding. Ook op de werkvloer is niet alles even duidelijk als het over loopbaanmogelijkheden gaat.
Tempo-Team trachtte een en ander op te meten. In opdracht van de HR dienstverlener en specialist in uitzendwerk ondervroeg InSites Consulting zeshonderd werknemers, gelijk over vrouwen en mannen verdeeld, en tweehonderd werkgevers over de manier waarop de loopbaan van vrouwen zich ontwikkelt.

De vrouwen schatten hun carrièrekansen helemaal niet zo rooskleurig in. Drie vierde van hen vindt dat ze minder mogelijkheden krijgen dan hun mannelijke collega’s. Die zien het zelf anders want slechts een op vier mannen meent dat vrouwen inderdaad achtergesteld zijn.
Dat ze minder loon ontvangen voor gelijk werk vindt veertig procent van de vrouwen en slechts een kwart van de mannen heeft dezelfde perceptie.
Bijna de helft van de ondervraagde vrouwen of 47 procent beweert dat haar zwangerschap haar niet in dank werd afgenomen.

Werkgevers van hun kant zien het probleem haast niet. Drie vierde van hen vindt dat vrouwen dezelfde loopbaankansen krijgen als hun mannelijke collega’s en 78 procent stelt dat ze ook hetzelfde kloon krijgen voor hetzelfde werk. Zo goed als de helft of 48 procent van de werkgevers beweert dat vrouwen geen negatieve gevolgen van een zwangerschap ondervinden bij de uitbouw van hun loopbaan.

Lift gemist

Tja, it’s in the eye of the beholder, zou je kunnen denken al spreken bepaalde cases dat helemaal tegen. Zo beschrijft Anne-Marie Rocco in ‘Challenges’, de economische bladzijden van ‘Le Nouvel Observateur gedetailleerd de situatie bij BNP Paribas.

In mei benoemde de Franse bank de Bulgaarse Meglena Kuneva als nieuw lid van de raad van bestuur. Kuneva was in de vorige commissie Barroso Europees commissaris voor de verdediging van de consumenten.
Ook in Frankrijk werd een wetsvoorstel ingediend om over zes jaar veertig procent vrouwen in bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven te hebben. Maar dat vormde voor BNP Paribas zelfs niet de aansporing want met twintig procent vrouwelijke bestuursleden werd de bestuursraad van deze bank al in 2007 de meest vervrouwelijkte van Europa genoemd.

Tot zover rijdt de bank een prachtig parcours. Maar als je bedenkt dat banken en verzekeringen met 56 procent vrouwelijke bedienden en veertig procent vrouwelijke kaderleden de meest vervrouwelijkte sector vormen dan is gemiddeld zestien procent vrouwen in sleutelposities wel een magere uitkomst.

Diversiteitsverantwoordelijke van BNP Paribas Elisabeth Karako wijst zelf op de toenemende kloof tussen kader- en niet kaderleden in de sector. Een groot aantal vrouwen missen de lift naar boven, zo stelt ze.
Dat ze daarvoor niet altijd zelf verantwoordelijk zijn, wordt bevestigd door een vonnis van 5 mei ll. van het Hof van Beroep in Parijs. Die veroordeelt BNP Paribas tot een schadevergoeding van ruim 350 000 euro aan een ex werkneemster wegens discriminatie. De hoog opgeleide vrouw begon haar loopbaan als financieel analiste. Ze onderbrak haar werk gedurende tien jaar om in die tijd vijf maal moeder te worden en evenveel keren borstvoedings- en ouderschapsverlof op te nemen. Bij haar terugkeer in 2000 kreeg ze haar carrière niet meer op de sporen, ondanks haar ‘constructieve geest’, ‘onmiskenbaar potentieel’ en gunstig advies van hiërarchische oversten. Voor de Halde, ‘Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité’, reden genoeg om de vrouw tot voor de rechtbank te verdedigen, waar ze dus haar gelijk haalde.

Deze zaak is niet louter van individuele betekenis maar wijst op een systeem binnen de bank, meldt Anne-Marie Rocco in Challenges. Als je er de loontabellen van de financiële instelling op naslaat, blijkt dat voor identieke profielen de lonen kunnen verdubbelen tot verdriedubbelen. En dan gaat het zelden over vrouwen.

, , , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply