Stress bemoeilijkt conceptie

donderdag 12 augustus 2010 – (Marleen De Geest) – Zwanger worden en stress gaan niet goed samen, iedereen lijkt dat aan te voelen maar pas nu leverde een Britse studie bewijsmateriaal dat de veronderstelling bevestigt.

Dat ze zwanger wensen te worden is voor de meeste vrouwen geen reden om hun haastig leven op te geven. Van de ene afspraak naar de andere rennen, een dwingende deadline halen, kortom de job blijft zijn eisen stellen. De gejaagdheid kan voor een verhoogd adrenaline peil in het bloed zorgen en het is precies dat wat de kansen op conceptie doet afnemen.

Een studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Oxford in samenwerking met het Amerikaans Nationaal Gezondheids Instituut leverde ter zake voor de eerste keer het bewijs. Aan 274 vrouwen tussen achttien en veertig jaar werd gevraagd om een dagboek bij te houden waarin ze hun leefgewoonten registreerden alsook hun seksueel leven. Op dag zes van hun cyclus werd een speekselstaal genomen.

Vrouwen die een hoog adrenalinepeil hadden, wat bleek uit de aanwezigheid van alpha-amylase in het speeksel, bleken achteraf twaalf procent minder kans te maken op conceptie dan zij die een lager gehalte van het stresshormoon hadden. Adrenaline hangt samen met de ‘vlucht of vecht reactie’ van het lichaam wanneer de persoon onder fysieke of mentale druk wordt gezet.

De onderzoekshypothese ging er nochtans van uit dat het stresshormoon cortisol dat aan chronische stress gerelateerd is, bepalend zou zijn voor de zwangerschapskansen. Dat was dus niet het geval, enkel de adrenaline had invloed op de conceptie. Vanaf de tweede maand verdween ook het onderscheid tussen vrouwen met een hoog en een laag adrenalinepeil, om de eenvoudige reden dat de vrouwen die zich relax voelden al zwanger waren.

Onderzoeksleider Celia Pyper raadt koppels dan ook aan zo rustig mogelijk leven in de periode dat ze zwanger wensen te worden. Voor sommigen kan het zelfs goed zijn om zich een relaxatietechniek als yoga eigen te maken.
Want als een mens het leven niet naar zijn hand kan zetten, is het wel goed om zichzelf in de hand te houden.

Bron: The Independent online

, , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply