Arbeidsmarkt vervrouwelijkt

donderdag 30 september 2010 – (Marleen De Geest) – Werken is voor vrouwen van vandaag de gewoonste zaak van de wereld. Zo komt het dat de toenemende tewerkstellingsgraad van de Vlaamse bevolking aan de vrouwen is te danken. Toch moet worden opgemerkt dat die dikwijls deeltijds werken.

Meer mensen moeten werken om de kosten van sociale zekerheid en vooral van de vergrijzing te dekken. De tewerkstellingsgraad van de Vlaamse bevolking kreeg met de economische crisis wel een opdoffer, zo becijferde het Leuvense Steunpunt WSE (werk en sociale economie), en daalde met 0,7 procentpunt tot 65,8 procent. Daarmee kwam er een knik in de groeicurve die tussen 1983, toen de tewerkstellingsgraad nog slechts 54,6 procent bedroeg, en 2009 was gerealiseerd. Die toename had er vooral mee te maken dat steeds meer vrouwen gingen werken want het aantal VOKmannen op de arbeidsmarkt stagneerde op rond de 70 procent.

De stijgende tewerkstelling van vrouwen verliep uiteraard cohortegewijs. Dat wil zeggen dat elke oudere leeftijdscohorte door een cohorte met een hogere tewerkstelling werd opgevolgd. Vrouwen die tussen ’55 en ’59 zijn geboren, hebben een hogere tewerkstellingsgraad dan hun voorgangers met een geboortedatum tussen ’50 en ’54. De tewerkstellingsgraad van vrouwen die in 2009 tussen 30 en 34 jaar oud zijn, ligt op 85,2 procent.

Volgens een projectie van het Steunpunt WSE zal dit effect nog dertig jaar voortduren en wel tot de volgende leeftijdscohortes de vorige niet langer overtreffen wat tewerkstellingsgraad betreft.

Niettemin merkt het Vrouwen Overleg Komitee (VOK) op dat vrouwen nog steeds veel vaker (41 procent) dan mannen (vijf procent) deeltijds werken, wat te maken heeft met de loonvoorsprong van mannen op vrouwen en met de gezinslast die dikwijls op vrouwelijke schouders rust. Door de deeltijdse arbeid verwerven vrouwen slechts een beperkt inkomen en bouwen ze onvolkomen sociale rechten op wat hun optimale financiële onafhankelijkheid in het gedrang brengt. Geen reden om te juichen over vervrouwelijking van de arbeidsmarkt, aldus het VOK.

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply