Vaderschapsverlof om van de vader een papa te maken

maandag 17 januari 2011 – (Marleen De Geest) – De geboorte van een kind is een magisch moment. Dat betekent niet dat mannen meteen ook tot papa’s worden omgetoverd. Ook mannen moeten in hun nieuwe rol groeien wat enkel kan als ze die mogen spelen, daartoe dient vaderschapsverlof. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde het rapport ‘Ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België’ waaruit blijkt dat het goed is en beter kan.

Het gedrag is een spiegel waarin iedereen zijn gezicht laat zien, zei Goethe. Dus moet er stevig worden gevaderd voor papa meer is dan de man die zijn naam doorgeeft.
Het wettelijk vaderschapsverlof in België bedraagt tien dagen en dient om de betrokkenheid van de vader te verhogen en de patronen voor taakverdeling te doorbreken.

Jonge vaders voelen er trouwens nog maar weinig voor om een achtergrondfiguur te zijn. Vier op vijf van hen neemt de tien dagen wettelijk vaderschapsverlof op, zo leert het rapport ‘Ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België’ van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).
Een op twee doet er een aantal dagen bovenop binnen de maand na de geboorte van het kindje, daarbij puttend uit de voorraad andere vrije dagen.

Gemiddeld blijven jonge vaders twaalf dagen afwezig op het werk wanneer er een kind (bij) komt. Bij navraag blijkt dat ze het vaderschapsverlof trouwens graag zouden uitgebreid zien tot 22 dagen. Een derde neemt ook al vrij voor de geboorte, kwestie van de gebeurtenis een beetje voor te bereiden. Dus zouden papa’s het vaderschapsverlof ook graag omheen de datum opnemen en niet per se achteraf.

De mentaliteit in het bedrijfsleven is nog niet bepaald vadervriendelijk. Om te beginnen wordt slechts een derde van de jonge vaders op zijn rechten geattendeerd en komt de helft er via vrienden en familie achter dat ze speciaal verlof te goed hebben.
Elf procent van hen botst ronduit op moeilijkheden, werkgevers weigeren promotie, dreigen met ontslag of zorgen voor een extra zware workload zodat verlof niet haalbaar is. Ook collega’s laten zich niet onbetuigd wat negatieve respons betreft.
Het IGVM geeft dan ook als aanbeveling mee het vaderschapsverlof uit te breiden en er beter rond te informeren en sensibiliseren.

Flexibel werken voor grootouders

In het Verenigd Koninkrijk dat tot een soort van rampgebied kan worden uitgeroepen als het over harmonie binnen de gezinnen en gezonde ontwikkeling van kinderen gaat, spreekt zelfs vice-eerste minister Nick Clegg zich uit voor een uitbreiding van de vaderrol. Daartoe moet het mogelijk zijn om het moederschapsverlof, dat er 52 weken kan duren, op de vader over te dragen als mama eerder naar de werkplek terugkeert.
Vanaf april zou de nieuwe regeling van kracht worden waarin vaders tot zes maanden verlof van hun partner kunnen overnemen. Dit als voorbereiding op een deugdelijk systeem van gedeeld ouderschapsverlof dat in 2015 zou worden ingevoerd, aldus Clegg.
De huidige twee weken vaderschapsverlof, precies zoals in België, betuttelen volgens de eerste minister de mama’s en marginaliseren de papa’s.
Van flexibel werken moet de vloek worden opgeheven, vindt Clegg. Zelfs voor grootouders moet het mogelijk zijn om hun werktijden aan de kleinkinderen aan te passen.

, , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply