Pleidooi voor niet perfecte moeder invloedrijk

maandag 14 februari 2011 – (Marleen De Geest) – Mijmeren over de zin van het leven of ethische vraagstukken levert een filosoof geen sterrenstatus op. Anders is het voor de filosofe en feministe Elisabeth Badinter die de thema’s vrouw-man en moederschap bespeelt. Van alle Franse intellectuelen is zij de meest invloedrijke en van haar pleidooi voor de niet perfecte moeder ‘Le conflit, la femme, la mère’ werden maar liefst 200.000 exemplaren verkocht.

Het is enkel in Frankrijk denkbaar, een enquête om de bekendheid en de invloed van zijn intellectuelen te meten. Precies zoals marketers de naambekendheid van merken in kaart brengen, peilde onderzoeksbureau CSA-Marianne telefonisch bij duizend mensen ouder dan achttien naar de vertrouwdheid met denkers.

De meest bekende filosoof is Bernard-Henri Levy waarvan 82 procent van de ondervraagden beweert er minstens ‘over gehoord te hebben’. Voor Elisabeth Badinter is dat slechts zeventig procent. Wel oefent zij het meest invloed uit, bijna een kwart van de ondervraagden antwoordt positief op de vraag ‘hebben de overwegingen en gedachten van deze filosofe u wel eens beïnvloed in uw manier van denken over een gebeurtenis of een situatie?’

Terug naar de natuur is ‘achterlijk’

De invloed van Elisabeth Badinter is ook te meten aan het indrukwekkend verkoopcijfer van 200.000 dat haar boek ‘Le conflit, la femme, la mère’ (2010) liet optekenen. Zelf vindt ze het jammer dat er zo heftig op wordt gereageerd; of men is blij met haar zienswijze of men is een fervente tegenstander.

Badinter benadrukt het conflict tussen enerzijds de ‘biologie’ van de vrouw en de nadruk die daarop wordt gelegd door terug naar de natuur bewegingen en anderzijds haar ambitie om een eigen leven te leiden, met inbegrip van werk.
Vrouwen worden volgens haar weer onder druk gezet om hun baby’s langer borstvoeding te geven en zo lang mogelijk moederschapsverlof te houden. Borstvoeding wordt alom geprezen als best voor de ontwikkeling van het kindje en voor de gezondheid van de moeder. ‘Achterlijk’, zegt de filosofe. Badinter verwijst naar de decennia waarin baby’s flesvoeding kregen met even goed resultaat.

Op dit moment moeten moeders ‘perfect’ zijn en ‘ideale’ kinderen krijgen. Een illusie, aldus Badinter en bovendien volstaat het om een goede moeder te zijn. Kinderen hoeven geen voorrang te krijgen op de rechten van de moeder op een eigen leven en een eigen carrière. Badinter die zelf drie kinderen kreeg terwijl ze filosofie studeerde, keert zich tegen het ‘alles of niets standpunt’.

In Frankrijk lijkt de combinatie werken en kinderen hebben wel in goede banen te zijn geleid. De vruchtbaarheid is er met 2.0 kinderen per vrouw bij de hoogste van Europa en dit heeft veel te maken met goed uitgebouwde en toegankelijke kinderopvang. Wat dus niet belet dat de gevoeligheid voor de problematiek onderhuids verder leeft.

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply